Общи условия - Beyond Fashion House

Общи условия

 

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между www.beyondfashionhouse.com  и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин www.beyondfashionhouse.com  за покупка надрехи и облекло. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.beyondfashionhouse.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016 г. започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Данни за Комисията за защита на потребителите: Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg 1) Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

1. ДЕФИНИЦИИ и данни за търговеца съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът www.beyondfashionhouse.com, който е собственост на „Джи спот фор Бионд“ ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на дрехи и облекло. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН” е интернет сайтът www.beyondfashionhouse.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на  стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретно изделие.

Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от Beyondfashionhouse.com  посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация; Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Beyondfashionhouse.com, независимо от начина на комуникация;Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Beyondfashionhouse.com в даден период;Информация, касаеща Beyondfashionhouse.com или каквато и да е информация с източник Beyondfashionhouse.com / BEYOND

Услуга- Електронна търговска услуга извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

СТОКА – дреха, облекло

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия сайт договор за покупко-продажба на стока/и. Договорът е сключен въз основа на предложение от страна на доставчика / Beyondfashionhouse.com  / до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери (купони), при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

„Джи спот фор Бионд“ ЕООД е търговското дружество с ЕИК: 203214794 , със седалище в гр. Велико Търново, бул. „България“ № 21 и адрес за упражняване на дейността и кореспонденция , както и адрес за отправяне на жалби от потребители на територията на Република България: в гр. Горна Оряховица, Пл. Г.Измирлиев 1, офис Център Киното, офис 11.

Търговското дружество създава и поддържа електронния магазин www.beyondfashionhouse.com, изработва, предлага и продава дрехи и облекло чрез сайта и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките.

Търговското дружество е собственик на интернет платформата за електронна търговия – www.beyondfashionhouse.com

„Джи спот фор Бионд“ ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

Търговското дружество е регистрирано по ЗДДС.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за покупка на една или повече конкретни стоки. Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес и телефон, след като бъдеуспешно приета.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия сайт договор за покупко-продажба на стока/и.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупеното изделие до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.2.1. Разглеждането на www.beyondfashionhouse.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин, от Потребителя не се изисква да се регистрира и да предоставя лични данни. „Джи спот фор Бионд“ ЕООД събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.

2.3. В електронния магазин www.beyondfashionhouse.com на всяка стока, която е налична за продажба, е посочена цената, основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на стоката.

При извършване на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да посочии  избере от размерите, предвидени за съответния продукт. Всички посочени размери на стоките са стандартни и не се променят.

Продуктите са подредени в табличен вид. Всеки продукт си има цена. Крайната цена се определя и от начина на плащане и локацията за доставка.

2.4.Официалните рокли от колекциите не се поддържат налични. Поради сложността на роклите, те се изработват при поръчка от клиента.

Официалните рокли могат да бъдат изработени по индивидуален размер на клиента само с взети размери на място в ателието на марката.

Препоръчителни са проби по време на изработката на модела, за да предоставим безупречна визия на поръчания модел. Целият този процес на този тип модели, разграничава производството от конфекция и предоставя ексклузивитет на поръчания модел. При поръчка на модел с индивидуални размери се оставя капаро в размер на 50% от стойността на модела, преведен по банков път или на място, като това капаро при отказ от поръчката, не се възстановява.

При дистанционна поръчка на стандартен размер се заплаща същото капаро, преведено по банков път , като ателието не се ангажира , че размерът на модела би бил в абсолютно точния размер за клиента.

Срокът за изпълнение на ръчно изработени модели се уточнява от ателието.

2.5. Всички посочени на сайта цени за предлаганите изделия са крайни. Същите не включват сумите, които ще се начислят като куриерска такса за доставката на изделието до посочения адрес за доставка от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Сумата за доставка се определя съобразно с условията на съответния куриер -– „Еконт Експрес“ АД.

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.beyondfashionhouse.com, чрез която ПОТРЕБИТЕЛЯТ имат възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата изделия, включително следното:

1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

2. Да сключва с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоките от разстояние, предлагани от в платформата ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

4. Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки и предложения, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com ;

6. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

7. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;

8. Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН  организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва с ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http:// www.beyondfashionhouse.com. Договорът за продажба от разстояние между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за сключен и потвърден от момента на успешното извършване на конкретната поръчка от страна на ДОСТАВЧИКА. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с ДОСТАВЧИКА договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща. Договорът се сключва на български език.

(2) По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛЯТ договор за покупко-продажба на стоки в платформата ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. ПОТРЕБИТЕЛЯТ имат право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора до ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com.

(3)ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА  възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com.

Чл. 6. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

4.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

(1). ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com

(2). ПОТРЕБИТЕЛЯТ  има право да изискава информация за състоянието на своята поръчка.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури възможност за получаване на стоката и да получи стоката, заявена в ПЛАТФОРМАТА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com.

(4).ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com

(5) При извършване на поръчката си ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в поръчката си.

Чл. 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

(1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да изработи и достави в срока, упоменат в ПЛАТФОРМАТА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com заявената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията служи на ДОСТАВЧИКА за изпълнение на задължението му, произтичащо от чл. 5 на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му.

 

5. ПОРЪЧКА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com, за да сключва договори за покупко-продажба (да прави поръчка) на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com стоки.

Чл. 11. ДОСТАВЧИКЪТ сключва договора за покупко-продажба на стоките в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com по следната процедура:

1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com.

2. Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка – количка.

3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на ПОТРЕБИТЕЛЯ  като страна по договора. Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка и фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

4.1 Данни за издаването на фактура

5. Избор на способ и момент за плащане на цената.

6. Отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия и натискане на бутона „Поръчай“;

7. Потвърждение на поръчката от страна на ДОСТАВЧИКА

Чл. 12. (1) Поръчката/ките/ се обработват в рамките на работното време на ДОСТАВЧИКА от понеделник до петък  между 9 и 18 часа.

/2/Поръчките се изработват и доставят в срок от 10 /десет/ работни дни от получаването на извършената поръчка. Стоките, които са обявени в продуктовата страница на електронния магазин не са налични на склад. Същите се изработват в предвидения за изпълнение на поръчката срок от 10 работни дни.

/3/В продуктовата страница стои бутон „Добави в количка“. Натискането на бутон „Добави в количка“ записва избрания продукт във виртуална кошница на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва, докато Потребителят реши да премине към покупка на избраните изделия. Чрез натискане на бутон „Вашата количка“ потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната си кошница, да добавя нови изделия или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Завърши поръчката“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната кошница.

/4/Поръчката се активира, т.е. заявява се до доставчика чрез натискане на втория бутон „Завърши поръчката“- намиращ се след данните за доставка и начин на плащане на поръчката.

/5/При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаното изделие , номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.

/6/ В случай, че поради независещи от доставчика причини поръчката не може да бъде изпълнена в предвидения 10-дневен срок, лицето за контакт уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се изпълни в по-дълъг срок, поръчката може да бъде анулирана.

/7/Поръчки в онлайн  магазина www.beyondfashionhouse.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

/8/ Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако ДОСТАВЧИКЪТ не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

Чл.13, ал.1 Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа в предвидения от Закона за защита на потребителите 14-дневен срок. В случай на отказ от направената поръчка в 14-дневния срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащането на транспортните разходи по връщането на стоката. Срокът за отказ се определя от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от куриера е получил(о) стоката и е разписал(о) приемо-предавателния протокол.

(2) За да упражни правото си на отказ и да върне стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми за това ДОСТАВЧИКА чрез  с изпращане на електронно писмо  на посочения в сайта имейл за връзка, като задължително посочи номера на направената поръчка.

(3) Доставката на потвърдените поръчки се изпълнява с куриерска фирма, избрана от ТЪРГОВЕЦА.

(4) Доставката на поръчката е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(5) Доставката се извършва на географската територия на Р България.

(6) При доставката на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва Премо-предавателен протокол, предоставен от куриера. Протоколът може да бъде подписан за ПОТРЕБИТЕЛЯ от всяко физическо лице, което се намира на адреса и е съгласно да приеме от името на КЛИЕНТА доставената стока.

(7) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

(8) При невъзможност за доставка на поръчката по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯТ , той дължи на ДОСТАВЧИКА сумата за направените транспортни разходи.

 

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

Чл. 14, ал.1. След като в www.beyondfashionhouse.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на  уведомява Потребителя с имейл за извършена поръчка.

/2/ Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаното изделие потребителят бива уведомяван по имейл, че изделието се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.

/3/. Доставката на поръчаната стока не се извършва в неделя и в официални празници.

/4/Поръчките се изработват в рамките на 10 работни дни от успешно извършена поръчка и се доставят съгласно с условията на куриера.

/5/. Продавачът използва за доставки куриерска фирма Еконт Експрес.

/6/. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или до офис на куриерската фирма в съответния град.

За територията на България условията по доставката се съгласно предвидените условия на куриера – „Еконт Експрес“ АД: https://www.econt.com/services/courier-services

/7/ Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на изделието на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок от 7 дни от уведомлението до ПОТРЕБИТЕЛЯ за предстояща доставка от куриер, ако е избрал тази опция, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка и същата се анулира.

 

5. ЦЕНА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Чл. 15. (1) Всички обявени цени от ДОСТАВЧИКА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.beyondfashionhouse.com са в български лева.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заплати цената по следните начини:

1. В брой – с наложен платеж , пощенски паричен превод на куриера от куриерската фирма.

2. По банков път – по сметка на ДОСТАВЧИКА

/3/ Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два отделни начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането. За всяко поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

 

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.16, ал.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин изделие в рамките на 14 дни от получаване на  стоката. При договорите за продажба срокът за упражняване на правото на отказ следва да изтича  14  дни след деня, в който потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, придобие владение върху стоките. Освен това потребителят следва да може да упражни правото на отказ преди да придобие владение върху стоките. Когато с една поръчка са поръчани много стоки от потребителя, които се доставят по отделно, срокът за упражняване на правото на отказ следва да изтича 14 дни след деня, в който потребителят придобие владение върху последната стока.

/2/ Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на  изделието

/3/ При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената изделие в ненарушен вид и със запазена цялост.

/4/ При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. ДОСТАВЧИКЪТ извършва възстановяването на сумата само по банкова или картова сметка на клиента, предварително посочена в отказа.  Ако последната не бъде върната в срока по т. 6.1, отказът от договора не произвежда действие.

/5/ Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена, стоката да  не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена), да не са налице повреди, причинени от неправилна употреба, запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива. да не са нарушени вида на стоката. Потребителят  трябва да предостави на ДОСТАВЧИКА документите за покупка на стоката – оригиналната фактура и оригиналната касова бележка придружени от приемо-предавателния протокол. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ задържа възстановяването на пълната покупна стойност, докато не получи обратно стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ

/6/ Рекламация се прави, когато  изделие не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

– нарушена цялост на стоката

– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

– несъответствие с описанието на стоката;

– повреда на стоката при транспортирането

/7/ Рекламацията може да се предяви пред „Джи спот фор Бионд“ ЕООД на посочения имейл адрес www.beyondfashionhouse.com с посочване на номера на поръчката, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двуседмичния срок от получаването на същата.

/8/ Връщането на изделието при рекламация, в случаите извън повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

– Запазен вид на стоката (същата не е изцапана, увредена, скъсана).

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи и в конкретизирания 14-дневен срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на Потребителя.

 

10. ТОЧНОСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА ПРЕДСТАВЯЩИ СТОКИТЕ

Чл.17, ал.1 Снимките, с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им, beyondfashionhouse.com  не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и компютърните системи, които се използват за достъп до сайта.

/2/ beyondfashionhouse.com  не носи отговорност за разлика в рамките на нормалната между цвета, с който е представен продукта на снимката и този на реално доставения, както такава в цвета на един и същи артикул произведен в различни периоди от време, дължаща се на различия в нюанса на цвета на доставени нови партиди за изчерпани платове и прежди при производителя.

Интелектуална собственост

Чл.18, ал.1Съдържанието, предоставено от (изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, т.нт.) е собственост на  „Джи спот фор Бионд“ ЕООД  и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е предмет на отделно писмено споразумение с „Джи спот фор Бионд“ ЕООД и/или авторите му, освен в случаите, когато съдържанието е изрично публикувано под условията на Криейтив Комънс договор, който позволява някое от гореописаните действия.

/2/www.beyondfashionhouse.com не носи отговорност за нарушения на авторските и сродните им права, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на системата, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия.

/3/ Всички изделия, изработени, предлагани и продавани от електронния магазин  www.beyondfashionhouse.com представляват обект на защита от авторско право на търговската марка  „BEYOND“. Същите не могат да бъдат използвани, предлагани по какъвто и да е начин в други композиции, без да се получи предварителното  разрешение и съгласие на титуляра на търговската марка. Данни за контакт със собственика на търговската марка , могат да се получат на описания имейл за кореспонденция.

 

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.19, ал.1 Цялата информация, публикувана в сайта www.beyondfashionhouse.com, е собственост на „Джи спот фор Бионд“ ЕООД, в т.ч. снимки и описания на изделия.

/2/ Забранява се копирането на текстове и снимки от www.beyondfashionhouse.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „Джи спот фор Бионд“ ЕООД

/3/  „Джи спот фор Бионд“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана в електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.20, ал.1 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на поемат всички рискове от използването на системата. Информацията, предложена от www.beyondfashionhouse.com  има за цел единствено да улесни ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Никаква част от информацията не трябва да се приема като безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.

/2/ Въпреки че www.beyondfashionhouse.com полага големи усилия за осигуряването на пълна и точна информация, включително за продуктите, предлагани чрез електронния магазин, поради голямото й количество, включително такава, генерирана от потребителите на системата, е възможно допускането на неточности и липси, за последствията от което www.beyondfashionhouse.com не носи отговорност www.beyondfashionhouse.com   не гарантира по никакъв начин верността, пълнотата и актуалността на информацията в системата.

/3/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поемат всички рискове, свързани с технически неизправности на системата, компютърни вируси или друго потенциално вредно съдържание.

/4/Екипът на www.beyondfashionhouse.com има правото, но не и задължението, да наблюдава всички коментари, мнения и потребителски рейтинги, както и всяко друго съдържание, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата и да го премахва или модифицира, когато то нарушава действащото законодателство на територията на България, съдържа обиди, нецензурни изрази, представлява директна и непозволена реклама, съдържа заблуждаваща и тенденциозна информация или е ирелевантно спрямо конкретния контекст.

Отговорност за съдържанието, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата, носят неговите автори.

Поверителността на данните е от особена важност.

Какви лични данни обработваме?

Чл.21 На нашата уебстраница вие имате възможност да ни предоставите различни лични данни. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. „Лични данни“ означава информация за вас, по-конкретно име, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес Джи Спот фор Бионд ЕООД събира, обработва и използва личните данни, които предоставяте, доколкото те са необходими. При посещение на www.beyondfashionhouse.com, всички ваши данни, публикувани на сайта са изцяло конфиденциални, защитени и използвани само за нуждите на сайта – за обработка и доставка на поръчка, осъществяване на връзка с вас, за установяване, изпълнение или прекратяване на договори или полу договорни отношения с Вас, спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и на Регламента за защита на личните данни.

/2/Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание: запитването на потребителя. Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

/3/При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни . Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме. При обработката на Вашите запитвания и когато използвате нашите услуги, ние понякога използваме подизпълнители, които получават само необходимите за поръчката данни.   Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадена хакерска атака. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни. Данните, които получаваме от Вас доброволно, се събират единствено за осъществяване на поръчката и се унищожат непосредствено след постигане на целта, за която са събрани, освен в случаите, в които по закон се предвижда същите да бъдат съхранени.

„Бисквитки“

Чл.22 По-долу ще намерите списък с използваните от нас „бисквитки“ и целта, за която ги използваме. Някои от тях допринасят за оптималното използване на уеб страницата ни. Те вече са запаметени на вашия компютър, без ние да сме имали възможността да поискаме Вашето съгласие. Други „бисквитки“ ще се запаметят едва след като сме взели вашето съгласие.

Разбира се, всеки браузър може да се настрои така, че да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива. За да се информирате как да направите това, моля консултирайте се с производителя на Вашия браузър как да премахнете „бисквитките“ или използвайте инструкции за това.

Google Analytics:

Чл.23, ал.1 Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc („Google“). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Ал.2 Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Ал.3 Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Моля да имате предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/. Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics и като кликнете на следния линк. На компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите този сайт.

 

10. ОБРАТНА ВРЪЗКА

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. (2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 24. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН  и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 26 Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на електронния магазин, за което последният ще уведоми по съответния начин Потребителите с публикуването на изменението и обявяването на същото.

Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „Джи спот фор Бионд“ ЕООД , за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

 

Връзка може да се осъществи на посочения имейл адрес в сайта, на телефонен номер:

Джи Спот фор Бионд ЕООД

Лице за контакт:  Дора Драгиева

Тел: 0882350535

 

Настоящите Общи условия са приети от управителя на „Джи спот фор Бионд“ ЕООД и последната промяна в тях е от 04.09.2019 г.

 

Чл. 28  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  www.beyondfashionhouse.com с отбелязване на датата на актуаллизация се счита за уведомяване на потребителите за измененията.

Този сайт използва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общи условия, Защита на личните данни и Бисквитки.